Back

Vì Cộng Đồng

Tại UK English, chúng tôi tin rằng bằng những hành động nhỏ, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày. Sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng chính là động lực để thúc đẩy UK English trong sự nghiệp giáo dục địa phương. Chúng tôi cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp và thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng.

 

Một Số Dự Án

Sử Dụng Ly Giấy

Từ đầu năm 2021, UK English chuyển hoàn toàn sang sử dụng ly giấy với chất liệu thân thiện môi trường thay vì sử dụng ly nhựa, góp phần giảm thiểu tác hại tới môi trường sống.

Truyền Thông Tích Cực

UK English thường xuyên thực hiện các loại hình truyền thông tích cực để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm năng lượng,…: Ngày Trái Đất, Giờ Trái Đất, Ngày Môi trường thế giới,...

Tiết Kiệm Năng Lượng

UK English thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu tác hại tới môi trường.