Back

 

Cách thức tham gia
– Học viên sẽ tham gia vòng quay may mắn nhận lì xì đầu năm. Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với phụ huynh xác nhận.

Đối tượng áp dụng
– Tất cả các học viên mới và học viên hiện tại.
Thời gian áp dụng
– Chương trình diễn ra từ ngày 15/01/2024 đến hết 29/02/2024.
Quy định khác
– Áp dụng khi đăng ký 2 khóa trở lên.
– Mỗi học viên được tham gia vòng quay 01 lần.
– Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
– Mỗi học viên chỉ được nhận 01 ưu đãi duy nhất trong chương trình.