TIẾNG ANH THIẾU NIÊN (TEENS)

Phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ lên một tầm cao mới với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong học tập cũng như giao tiếp. Hình thành cho trẻ sự tự tin, khuyến khích trẻ thể hiện bản thân và sự tham gia chủ động. Tich hợp bộ kỹ năng thế kỷ 21 giúp trẻ thành công trong cuộc sống.

Đặc điểm: Phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ lên một tầm cao mới với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong học tập cũng như giao tiếp. Hình thành cho trẻ sự tự tin, khuyến khích trẻ thể hiện bản thân và sự tham gia chủ động. Tich hợp bộ kỹ năng thế kỷ 21 giúp trẻ thành công trong cuộc sống.

Phương pháp Inspire 4.0 độc quyền tại UK English, tích hợp các môn học và bộ kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 vào giảng dạy, giúp học viên phát triển toàn diện khả năng ngôn ngữ và hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Nổi bật: Học tập chủ động với các chủ đề và hoạt động mà các em yêu thích. Phát triển kỹ năng mềm, nâng cao kiến thức xã hội và sẵn sàng để chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn với một nền tảng tiếng Anh vững chắc.

Độ tuổi thích hợp: Dành cho trẻ từ 11-14 tuổi

Thư viện đang cập nhật.