TIẾNG ANH THIẾU NHI (KIDS) 

Phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh cho trẻ với chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng giáo dục tích hợp. Kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ thông qua các chủ đề và hoạt động hấp dẫn trên lớp học.

Trẻ còn được rèn luyện các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo,…

Đặc điểm: Phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh cho trẻ với chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng giáo dục tích hợp. Kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ thông qua các chủ đề và hoạt động hấp dẫn trên lớp học.

Phương pháp Inspire 4.0 độc quyền tại UK English, tích hợp các môn học và bộ kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 vào giảng dạy, giúp học viên phát triển toàn diện khả năng ngôn ngữ và hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Nổi bật: Trẻ còn được rèn luyện các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo,…

Độ tuổi thích hợp: Trẻ từ 6-11 tuổi

Thư viện đang cập nhật.