TIẾNG ANH MẦM NON (KINDY) 

Độ tuổi vàng cho bé học tiếng Anh chính là giai đoạn từ 3-6 tuổi. Tại UK English, các bé được “học mà chơi, chơi mà học”.

Chương trình Kindy giúp nâng cao trí tuệ, kích thích sự sáng tạo của trẻ. Các hoạt động trên lớp được thiết kế theo chuẩn quốc tế, giúp trẻ hình thành sự tự tin và có thể nói tốt tiếng Anh.

Trẻ còn được làm quen với các phép tính toán cơ bản, kỹ năng đọc và viết, kỹ năng vận động, hình thành kỹ năng xã hội ngay từ bé (làm việc nhóm, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác,…)

Đặc điểm: Học mà chơi, chơi mà học. Chương trình Kindy giúp nâng cao trí tuệ, kích thích sự sáng tạo của trẻ. Các hoạt động trên lớp được thiết kế theo chuẩn quốc tế, giúp trẻ hình thành sự tự tin và có thể nói tốt tiếng Anh.

Phương pháp Inspire 4.0 độc quyền tại UK English, tích hợp các môn học và bộ kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 vào giảng dạy, giúp học viên phát triển toàn diện khả năng ngôn ngữ và hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Nổi bật: Trẻ còn được làm quen với các phép tính toán cơ bản, kỹ năng đọc và viết, kỹ năng vận động, hình thành kỹ năng xã hội ngay từ bé (làm việc nhóm, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác,…)

Độ tuổi thích hợp: Trẻ từ 3-6 tuổi

Thư viện đang cập nhật.