LUYỆN THI IELTS

Chương trình đào tạo toàn diện, giúp học viên sử dụng thành thạo tiếng Anh chuẩn 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đào tào chuyên sâu theo hướng Học thuật hoặc Tổng quát giúp học viên làm chủ khả năng ngôn ngữ theo nhu cầu.

Đặc điểm: Chương trình đào tạo toàn diện, giúp học viên sử dụng thành thạo tiếng Anh chuẩn 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đào tào chuyên sâu theo hướng Học thuật hoặc Tổng quát giúp học viên làm chủ khả năng ngôn ngữ theo nhu cầu.

Phương pháp Inspire 4.0 độc quyền tại UK English, tích hợp các môn học và bộ kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 vào giảng dạy, giúp học viên phát triển toàn diện khả năng ngôn ngữ và hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Nổi bật: Đào tạo tích hợp. Cá nhân hóa chương trình đào tạo cho từng học viên thông qua các bài đánh giá chủ động, giúp học viên nhanh chóng nâng cao trình độ. Chủ đề và hoạt đồng hấp dẫn, giúp học viên luôn duy trì cảm hứng học tập.

Độ tuổi thích hợp: từ 14 tuổi trở lên.

Thư viện đang cập nhật.