Back

 

Cách thức tham gia
– Học viên sẽ tham gia vòng quay may mắn. Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với phụ huynh xác nhận gói phí đăng ký.

Đối tượng áp dụng
– Tất cả các học viên mới và học viên hiện tại.
Thời gian áp dụng
– Chương trình diễn ra từ ngày 05/10/2023 đến hết 31/10/2023.
Quy định khác
– Áp dụng khi đăng ký 2 khóa trở lên.
– Mỗi học viên được tham gia vòng quay 01 lần.
– Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
– Mỗi học viên chỉ được nhận 01 ưu đãi duy nhất trong chương trình.